X

Brez cepilne knjižice ne dobiš osebnega dokumenta?!

Se vam zdi nemogoče, da bi bil pogoj za osebno izkaznico, vozniško dovoljenje ali potni list popolna cepilna knjižica? Ni nemogoče. Prav zdaj tak zakon sprejemajo v Argentini. A to ni ideja le z drugega konca sveta. Tudi pri nas razmišljajo v to smer. Svet Evropske Unije v svojih priporočilih  Komisiji EU daje podobne predloge in pozdravlja tovrstne namere Komisije.

V Argentini nameravajo sprejeti zakon, ki bo za pridobitev osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja in potnega lista kot enega od pomembnih dokumentov/potrdil zahteval popolno cepilno knjižico (Vir TUKAJ).

Opozarjamo na priporočilo Sveta Evropske Unije z dne 7. 12. 2018 o okrepljenem sodelovanju v boju proti boleznim, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem. Posebej alarmantni so njihovi »pozdravi« namer Komisije kot npr. 16: »Preuči naj se problematiko nezadostne precepljenosti, ki jo povzroča čezmejno gibanje ljudi v EU, ter poišče možne rešitve zanjo, vključno s tem, ali bi bil izvedljiv razvoj skupne knjižice/potnega lista državljanov EU o cepljenju, (v katerem bi bili upoštevani potencialno različni nacionalni razporedi cepljenja ter) ki bi bil združljiv z elektronskimi informacijskimi sistemi za imunizacijo in priznan za čezmejno uporabo, brez podvajanja dela na nacionalni ravni«. (Vir TUKAJ)

Vseživljenjsko imunizacijo stimulira in priporoča tudi Svet Evropske Unije:10 »Demografske spremembe, mobilnost ljudi, podnebne spremembe in manjša imunizacija prispevajo k negativnim epidemiološkim spremembam pri boleznih, ki jih je mogoče preprečiti s cepljenjem in za katere so potrebni programi cepljenja skozi celotno življenjsko dobo, ne le v otroštvu. Ta pristop stremi k zagotavljanju ustrezne vseživljenjske zaščite ter prispeva k zdravemu življenju in zdravemu staranju, pa tudi k vzdržnosti zdravstvenih sistemov.« (Vir TUKAJ)

Verjamemo in upamo, da bo razsodnost držav članic EU opravila svoje. Glede na to, da je znotraj EU kar nekaj držav, ki nima uzakonjenega obveznega cepljenja, upanje ostaja.


2021 © Združenje za naravni razvoj  |  Politika zasebnosti  |  Pogoji uporabe