X

EFVV – Evropski forum za vigilanco cepiv

Evropski forum za vigilanco cepiv je nastal leta 1998, ko sta se srečala Francoise Joet (ustanovitelj ALIS- Association Liberte Information Sante, Francija) in Dr. Xavier Uriarte (Liga para la Libertad de Vacunaciones, Španija). Vse od takrat se na letnih skupščinah v različnih evropskih mestih srečujejo zdravstveni delavci in skupine staršev. Leta 2010 je EFVV uradno registrirana v Franciji kot organizacija. Od leta 2018 je EFVV na evropskem ’’registru transparentnosti’’ in štirje aktivni člani imajo akreditacijo za vstop v Evropski Parlament. Pod svojim okriljem združuje organizacije in skupine iz 25-ih držav, ki se zavzemajo za svobodo odločanja. Tudi Združenje za naravni razvoj otrok je del organizacije in se aktivno udeležuje akcij, ki jih skupno pripravljamo vse članice EFVV-ja.

Približno 285 milijonov ljudi v Evropi nima svobodne izbire glede cepljenja, kar pomeni, da se jim s tem neposredno kršijo človekove pravice. Vsi imamo namreč pravico do svobodnega in informiranega soglasja na vseh področjih medicine in biologije. Uvedba obveznega cepljenja krši Univerzalno deklaracijo človekovih pravic Združenih Narodov, Listino temeljnih pravic Evropske Unije, Konvencijo o otrokovih pravicah Združenih Narodov, Konvencijo o varstvu človekovih pravic in dostojanstvu človeškega bitja v zvezi z uporabo biologije in medicine ter Evropsko listino pacientovih pravic.

Zato v EFVV zahtevamo, da se v Evropi ukine obvezno cepljenje, da bodo državljani vseh evropskih držav uživali svobodo informirane odločitve in soglasja glede cepljenja. Poleg tega se zavzemamo za vzpostavitev neodvisnega evropskega registra neželenih učinkov po cepljenju, ki bo spremljal varnost cepiv.

EFVV omogoča dostop do informacij o škodljivih učinkih cepljenja in posledičnih finančnih, družbenih in psiholoških vplivov na družbo. Poleg ukinitve obveznega cepljenja, si prizadevamo tudi za prekinitev vseh medicinskih, finančnih in družbenih pritiskov v zvezi s cepljenjem, tako nad otroki kot tudi odraslimi.

Najpomembnejša dejavnost organizacije pa je, da vsem skupinam nudimo platformo za izmenjavo idej, za povezovanje in podporo vseh ljudi in skupin, ki si prizadevajo za svobodo odločanja. S skupnimi močmi lahko ustvarimo skupno strategijo in izvajamo skupne evropske kampanje in akcije za doseganje svobode odločanja. Organizacije iz vseh držav se medsebojno obveščajo o dogodkih v njihovih državah in se podpirajo pri akcijah, tako moralno kot materialno.

EFVV je naslovil Peticijo na Evropski parlament, ki je imela 58.000 podpisanih v letu 2017, aprila 2018 pa že 170.000 podpisanih. Žal so poskus zavrnili, saj je politika cepljenja v pristojnosti posameznih držav članic. Peticija ostaja dokument nasprotovanja represivni politiki cepljenja v Evropi. Peticiji navkljub so med decembrom 2017 in marcem 2018 na javnem posvetovanju Odbora ENVI (Okolje, javno zdravje in varnost hrane) predložili več iniciativ za obravnavo ‘’zadržanosti do cepiv’’(vaccine hesitancy), vključno s krepitvijo cepilne politike in morda celo z usklajevanjem zakonodaje o cepivih. Na nevarnosti teh iniciativ jih je EFVV opozoril z javnimi pritožbami, ki so bile poslane vsem evropskim poslancem.

Prav tako je organizacija poslala odprto pismo Svetovni Zdravstveni Organizaciji preden so razpravljali o Nadzoru kvalitete cepiv v Rimu septembra 2018. Odprto pismo je podpisalo več kot 130 organizacij in skupin iz cele Evrope, med njimi tudi Združenje za naravni razvoj otrok.

EFVV podpira tudi kampanjo ‘’Light a candle’’ (prižig svečk za vse tiste, ki so bili poškodovani po cepljenju), ki se je rodila na Češkem in so jo do danes na protestih podprle Anglija, Nizozemska, Poljska, Italija, Avstrija in Slovenija. Spoštovanje do vseh poškodovanih s cepivi obeležujemo na Mednarodni dan zavedanja cepilnih poškodb, 3. junija.

Moč EFVV-ja je skupna moč vseh organizacij, ki si prizadevamo za svobodo odločanja, za informirano soglasje in prekinitev pritiskov nad otroci in odraslimi. Ta moč je z vsakim letom večja in hvaležni smo za vse strastne in zagnane ljudi, ki vsak dan opozarjajo na vse že omenjene nevarnosti cepiv in cepilnih politik.

Med 18. In 21. oktobrom je imel EFVV letni sestanek Upravnega odbora, ki smo se ga udeležili tudi iz Združenja za naravni razvoj otrok. Vsako leto imamo tudi podelitev nagrade zaslužnim akterjem na področju svobode odločanja in osveščanja o cepivih. Ponosni smo, da je letos poleg dr. Viere Scheibner nagrado dobila dr. Mateja Černič, in sicer za znanstveno monografijo Ideološki konstrukti o cepljenju. Njena knjiga je prevedena v angleščino in je požela odlične kritike nekaterih tujih strokovnjakov.

Napovedujemo nove skupne akcije v prihajajočem letu. Vsi dogodki bodo objavljeni na naši spletni strani. Bodite v pripravljenosti.

Semper vigilans.


2021 © Združenje za naravni razvoj  |  Politika zasebnosti  |  Pogoji uporabe