X

Kaj je zares v cepivih? (primer Priorix Tetra, GSK)

Poglejmo rezultate analiz kemijske sestave enega od cepiv, ki jih je opravila in objavila Corvelva (italijanska beneška regionalna organizacija za svobodo odločanja pri cepljenju) – Priorix Tetra (ošpice, mumps, rdečke in norice), proizvajalec GlaxoSmithKline.

Pomembno je poudariti, da so analizirali in primerjali kemijsko sestavo dveh serij cepiv.

  • Med serijama so opazili precejšnje razlike v številu najdenih spojin
  • Najdene spojine so se med obema serijama razlikovale.

V eni seriji je bilo zaznanih 115 signalov (to so zaznane  spojine z določeno molekulsko maso), v drugi pa 173.

Potrdili so snovi, ki so označene v navodilu za uporabo: amino kisline, laktoza, manitol, sorbitol, voda, neomicin sulfat. Te snovi proizvajalec navaja kot pomožne snovi in ostanke predelave.

Analiza proteinske frakcije je pokazala prisotnost peptidnih fragmentov v obeh serijah cepiva. Med temi so bili prisotni:

  • sarkoplazemski Ca2+ vezavni protein – znani alergen, ki lahko sproži hipersenzitivizacijo in tudi avtoimunost zaradi podobnosti s humanim proteinom,
  • aktin in vimentin, ki sta oba živalskega izvora (govejega in piščančjega) in izvirata iz gojišča.

Prva analiza presnovnih frakcij je pokazala, da je:

  • v prvi seriji 29 % snovi znanih, kar 71 % pa jih je neznanih,
  • v drugi seriji je 43 % znanih in 57 % neznanih snovi.

Identiteto neznanih snovi je treba še dodatno preveriti.

Kot je zapisano v dokumentu Corvelve: ”Med presejalno fazo se meri natančno molekulsko maso spojin (merilna napaka <10 ppm).  Na podlagi teh meritev se izračuna molekulska formula. Nekatere formule lahko ustrezajo več spojinam z enako molekulsko maso, a so kemijsko različne.

Med znanimi snovmi v prvi seriji (A71CB243A) so analize navedle herbicid, akaricid Ciflumetofen, alkaloide, antibiotike (linkomicin, amoksicilin, cefalosporin), 3-metilenoksindol (protivirusno sredstvo uporabljeno v primeru okužb z virusi) ter metaboliti morfija. Poleg tega so našli še druge verjetne kontaminante: tamsulozin (selektivni alfa zaviralec uporabljen v zdravilu Duodart, ki ga proizvaja GSK za zdravljenje benigne prostatične hiperplazije oz. povečane prostate), sildenafil (ali Viagra, ki jo proizvaja Pfizer), gabapentin (ime aktivne sestavine zdravila za postherpetično bolečino in delno epilepsijo, kjer standardne terapije ne učinkujejo), atovakuon (organska spojina v zdravilu za malarijo).

V drugi seriji cepiv (A71CB256A) so analize pokazale: morfamkvat (herbicid), akaricid ciflumetofen, alkaloide, antibiotike linkomicin hidroklorid, amoksicilin ali cefalosporin in OA-6129 E, metabolit morfija, 1-hidroksipiren (človeški metabolit), Flukloralin (herbicid, škodljiv za vodne organizme, ni dovoljen v Nemčiji, Avstriji in Švici ter ni na seznamu fitofarmacevtskih sredstev v EU). Poleg teh je verjetna  kontaminacija z: acetillevcil-levcil-norlevcinalom (tripeptid, proteazni inhibitor), AMD 070 (eksperimentalno zdravilo za HIV), debrisokinom (izkinolinski alkaloid, adrenergični agent), atovakuonom, vigabatrinon (antikonvulzivno zdravilo), sildenafilom.

”Potrditvene in identifikacijske analize bodo izvedene z uporabo tehnike “Tandemska masna spektrometrija (MS / MS)” s pomočjo certificiranih analitičnih standardov. Analize bodo izvedene v skladu z evropskimi direktivami (direktiva EU 2002/657 / ES), ki se uporabljajo zaidentifikacijo spojin.”  Več na povezavi: https://drive.google.com/file/d/1cNtdBczAX1-xowPEDep1kZOjy84IypAB/view


2021 © Združenje za naravni razvoj  |  Politika zasebnosti  |  Pogoji uporabe