X

Primerjava dveh omr cepiv in zaključki o varnosti

Zanimivo je, kako pogosto slišimo ali preberemo, da pri uporabi cepiv koristi pretehtajo morebitna tveganja. Da bi ta izjava bila točna, bi morali precej natančno poznati dobrobiti, ki jih je cepivo prineslo (v kolikšni meri je preprečilo pojavnost nalezljivih bolezni in z njimi povezane zdravstvene posledice). Prav tako pa bi morali poznati število ljudi, ki so utrpeli poškodbe. Le tako bi lahko z zagotovostjo presodili.

Pa res poznamo, kolikšno je tveganje? Če drži, da cepiva niso bila podvržena ustreznim varnostnim testom (randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana študija, z ustreznim časovnim intervalom trajanja), potem smo ostali brez oprijemljivega podatka. Lahko poskušamo vsaj oceniti, kako pogoste so poškodbe s cepivi? V kolikšni meri pa smo se sploh potrudili, da bi prišli do oprijemljivega podatka?

Pred kratkim sem naletel na študijo, ki ponuja zanimiv vpogled. Študija primerja dve OMR (ošpice-mumps-rdečke) cepivi. Eno že ima dovoljenje za uporabo v ZDA, za zagotavljanje zadostne količine cepiv na trgu pa bi bilo koristno, če bi imeli še možnost uporabe drugega cepiva, in bi se tako izognili odvisnosti od enega samega proizvajalca ter preprečili pomanjkanje cepiva.


Primerjava učinkovitosti in varnosti obeh cepiv

Študija vzame v obzir učinkovitost in varnost obeh cepiv. Gre za ti. »noninferiority« študijo, kjer je cilj ugotoviti, ali je cepivo, ki je v procesu pridobivanja dovoljenja, vsaj tako učinkovito kot na trgu že obstoječe cepivo. Prav tako mora biti varnostni profil cepiva, ki kandidira za pridobitev dovoljenja, primerljiv ali boljši od že obstoječega.

Namen te študije torej ni oceniti, kako varna je uporaba cepiva v nekem absolutnem smislu – torej kakšno je tveganje zdravstvenih težav, zapletov, poškodb po prejemu cepiva, v primerjavi s tem, če cepiva ne prejmemo. Namen študije je zgolj zagotoviti, da bi na novo odobreno cepivo bilo vsaj toliko varno kot že obstoječe. Vseeno pa pogled na rezultate študije pokaže zanimivo sliko.

Beleženje dogodkov z neželenimi izidi [1]

5003 zdravih otrok, starih od 12 do 15 mesecev, so naključno razdelili v skupine in jih cepili s prvim odmerkom enega od dveh preiskovanih OMR cepiv. Po 42 dneh so otrokom vzeli vzorec krvi ter ocenili učinkovitost cepiva glede na porast specifičnih protiteles. Vendar pa je namen tega članka zgolj predstavitev rezultatov glede varnosti, zato se bom v nadaljevanju osredotočil nanje.

Raziskovalci so opazovali in beležili:

 • vidne spremembe na mestu vboda (rdečina, bolečina, otekanje) v obdobju 3 dni po cepljenju,
 • zaspanost, izgubo apetita, razdražljivost v obdobju 14 dni po cepljenju,
 • vročino (temperatura ≥ 38,0 °C), izpuščaje, zatekanje obušesne in ostalih žlez slinavk, vročinske krče in znake meningealnega draženja v obdobju 42 dni po cepljenju

V obdobju 42 dni po cepljenju so zabeležili tudi dogodke z neželenimi izidi, o katerih so starši cepljenih otrok sami poročali (torej ne da bi jih po tem posebej povprašali).

V obdobju 180 dni po cepljenju pa so po telefonskem razgovoru s starši otrok beležili še resne dogodke z neželenim izidom, pojave novih kroničnih bolezni in spremembe zdravstvenega stanja, zaradi katerih so morali otroci obiskati urgentni center.

Rezultati

V primeru obeh cepiv so zabeležili zelo podobne, skrb zbujajoče rezultate. Spodaj navajam nekaj rezultatov, ki bodejo v oči:

 • pri več kot 63 % otrok so zabeležili razdražljivost, pri več kot 4 % pa neutolažljiv jok.
 • Več kot 33 % otrok je dobilo vročino. Približno 18,9 % teh primerov so raziskovalci vzročno povezali s cepljenjem. Približno 2,9 % otrok je imelo visoko vročino (> 39,5 °C), ki so jo raziskovalci vzročno povezali s cepljenjem.
 • Pri več kot 40 % otrok so v roku treh dni zabeležili izgubo apetita, pri več kot 2 % popolno izgubo apetita.
 • Pri približno polovici (več kot 47 %) otrok so starši raziskovalcem poročali o dogodkih z neželenimi izidi z blažjimi simptomi. Starši so o teh simptomih sami poročali, ne da bi jih raziskovalci izrecno povprašali po njih.
 • Pri več kot 6 % otrok so zabeležili dogodke z neželenimi izidi 3. stopnje [2].
 • Pri približno 2 % otrok so zabeležili resne dogodke z neželenimi izidi [3].
 • Več kot 10 % otrok je moralo obiskati urgentni center.
 • Pri približno 3,5 % otrok so zabeležili pojav nove kronične bolezni [4].
 • Pri več kot 6 % otrok se je pojavil izpuščaj podoben tistemu pri bolnikih z ošpicami ali rdečkami.
 • Pri več kot 6 % otrok se je pojavil izpuščaj podoben tistemu pri bolnikih z vodenimi kozami (noricami).

simbolna slika 1Pri več kot 10 % otrok so raziskovalci zabeležili dogodek z neželenim izidom, ki je zahteval obisk urgentnega centra. Slika je simbolna. (Vir fotografije: Stolbovsky/Wikipedia)

 

simbolna slika 2Pri ljudeh z diabetesom tipa 1 sta za obvladovanje bolezni ključna konstantno preverjanje nivoja krvnega sladkorja in ustrezno doziranje inzulina. Zaradi zdravstvenih težav, ki so posledica diabetesa, pa se njihova pričakovana življenjska doba skrajša za 8-13 let. Pri približno 3,5 % otrok so zabeležili pojav nove kronične bolezni (diabetes tipa 1, avtoimunske bolezni, astma, vaskulitis, alergije, trombocitopenija, celiakija). Slika je simbolna (Vir fotografije: PhotoMIX Ltd. from Pexels).

 

Zaključek

Ker so rezultati v primeru obeh cepiv zelo primerljivi, raziskovalci zaključijo s trditvijo, da rezultati raziskave ne zbujajo nobenih skrbi glede varnosti obeh cepiv.

Seveda je raziskava zastavljena tako, da ne moremo z gotovostjo trditi, da je ravno OMR cepivo povzročilo zgoraj omenjene dogodke z neželenim izidom. Ali pa katero drugo cepivo, ki sta ga poleg tega prejeli obe skupini otrok (cepivo proti hepatitsu A, cepivo proti vodenim kozam (noricam), cepivo proti pnevmokoknim okužbam).

Dogodki z neželenim izidom bi lahko bili tudi posledica kakšnega drugega okoljskega dejavnika. Brez ustreznih študij (randomizirane, s placebom kontrolirane, dvojno slepe študije posameznega cepiva) nikoli ne bomo vedeli, kako varno je v resnici eno in/ali drugo OMR cepivo.

 

Sami študiji sicer ne moremo veliko očitati, saj je njen cilj le primerjava obeh cepiv z namenom, da se zagotovi, da novo cepivo ni manj učinkovito ali bolj nevarno od obstoječega (za katerega pa prav tako ni bila izvedena randomizirana, dvojno slepa, s placebom kontrolirana študija).

 

Trditev, da uporaba enega ali drugega cepiva ne zbuja nobenih skrbi, kar se tiče zdravja cepljenih, izraža izjemno odsotnost proaktivnega pristopa raziskovalcev in želje po tem, da bi ugotovili vzrok za veliko pojavnost dogodkov z neželenimi izidi. Raje preprosto zaključijo z ugotovitvijo, da novo cepivo ni bolj nevarno od tistega, ki je že v uporabi in da sta tako obe cepivi dovolj varni za uporabo.

Predstavniki industrije in zdravstvenih ustanov bodo lahko še naprej trdili, da na voljo ni raziskav, ki bi dokazale ali ovrgle vzročno-posledično povezavo med cepivi in dogodki z neželenimi izidi. Lahko se bodo oprli na trditev raziskovalcev, da rezultati raziskave ne zbujajo nobenih skrbi glede varnosti obeh cepiv. Cepiva so torej varna za uporabo, kar je dokazano z znanstvenimi študijami.

Sami pa si ustvarite mnenje o tem, kako temeljito (z vidika varnosti cepiv) je bila zastavljena ta študija in kako točen je bil zaključek raziskovalcev. Prav tako sami presodite ali se strinjate s splošno uveljavljeno trditvijo, da so cepiva varna. Ali se vam zdi verjetneje, da lahko tako kot vsa ostala zdravila in medicinski posegi poleg koristi prinašajo tudi tveganja za neželene učinke?

 

Vir za vse spodaj prikazane tabele in izvlečke iz študije:

Klein N. P., Abu-Elyazeed R. et al., Immunogenicity and Safety of a Measles-Mumps-Rubella Vaccine Administered as a First Dose to Children Aged 12 to 15 Months: A Phase III, Randomized, Noninferiority, Lot-to-Lot Consistency Study. Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society. 2019 Mar

 

tabela pogostost dogodkov 1Tabela, ki prikazuje pogostost dogodkov z neželenimi izidi.

 

tabela pogostost dogodkov 2Tabela, ki prikazuje pogostost dogodkov z neželenimi izidi in stranskimi učinki.

 

tabela pogostost dogodkov 3Tabela, ki prikazuje pogostost dogodkov z neželenimi izidi in stranskimi učinki.

 

rezultatiRezultati raziskave.

 

povzetekKratek povzetek rezultatov raziskave, ki je namenjen zdravstvenemu osebju. Edini stavek, ki se nanaša na varnostni vidik študije se glasi: »Pogostost reakcij je bila podobna pri cepljenju s cepivom MMR-RIT in s cepivom MMR II ter v skladu z dosedanjimi varnostnimi podatki za ta cepiva.«

 

potencialni konflikt interesovPotencialni konflikti interesov.

 

Viri

Klein N. P., Abu-Elyazeed R. et al., Immunogenicity and Safety of a Measles-Mumps-Rubella Vaccine Administered as a First Dose to Children Aged 12 to 15 Months: A Phase III, Randomized, Noninferiority, Lot-to-Lot Consistency Study. Journal of the Pediatric Infectious Diseases Society. 2019 Mar

Članek je napisal Smiljan Slukan (uni. dipl. kemik), član Združenja za naravni razvoj otrok

 


[1] Izraz dogodek z neželjenim izidom uporabljam za opis poslabšanja zdravstvenega stanja posameznika, do katerega pride po prejemu cepiva, čeprav ni nujno, da obstaja vzročna povezava. Dogodek lahko zgolj naključno časovno sovpada s prejemom cepiva, čeprav cepivo ni povzročilo dogodka. Možno pa je tudi, da je ravno cepivo sprožilo tak dogodek. O tem nameravam več napisati v prihodnji objavi.

Izraz stranski učinek prav tako opisuje poslabšanje zdravstvenega stanja, le da je v tem primeru vzročna povezava s cepivom dokazana in priznana.

[2] Pod dogodke z neželenimi izidi 3. stopnje so raziskovalci šteli tiste, ki so otroku preprečevale normalne, vsakodnevne aktivnosti.

[3] Med resne dogodke z neželjenim izidom spadajo življenjsko ogrožajoče stanje, stanje, ki zahteva hospitalizacijo, dogodek, katerega posledica je trajna ali pomembna/bistvena invalidnost/nezmožnost opravljanja določene funkcije, dogodek, ki zahteva medicinsko posredovanje, da se prepreči trajna poškodba ali oslabitev določene telesne funkcije. V to kategorijo sicer spada še smrt, vendar v tej študiji ni bilo smrtnih primerov.

[4] avtoimunske bolezni, astma, diabetes tipa 1, vaskulitis, alergije, trombocitopenija, celiakija


2022 © Združenje za naravni razvoj  |  Politika zasebnosti  |  Pogoji uporabe