Državni zbor Republike Slovenije
Šubičeva 4
1000 Ljubljana

 

Pripis: Glavno pisarno državnega zbora vljudno naprošam, da sporočilo posreduje vsem poslancem

 

ZADEVA: Poziv poslankam in poslancem k zaščiti temeljnih človekovih pravic v Republiki Sloveniji glede Predloga sprememb zakona o nalezljivih boleznih 1032 -VIII

 

Spoštovana poslanka/ spoštovani poslanec,

 

sem starš  in verjamem, da še vedno živimo v svobodni državi, kjer Ustava ni mrtva črka na papirju in so z njo zagotovljene pravice in svoboščine spoštovane in varovane. 

Naj bodo te pravice spoštovane in varovane tudi v primeru spremembe Predloga zakona o nalezljivih boleznih, ki ga je v zakonodajni postopek vložil poslanec Mӧderndorfer.

Zakaj po hitrem postopku, brez javne razprave, brez dialoga? To zagotovo ni demokracija!

Zgodba iz leta 2018. Starši tega ne bomo nikoli dopustili. Ni nas malo. Naša številčnost je naša moč. Vehementen odnos, sovražni govor in manipulacije so zgolj in samo odraz nemoči tistega, ki ta sredstva uporablja. Mi bomo uporabili vsa demokratična sredstva, da ohranimo temeljne človekove pravice.

Kot starš želim za svojega otroka najboljše. V to sodijo tudi možnosti za zdravo otroštvo, naraven razvoj v zdravem okolju, z varno prehrano in ne nazadnje z varnimi cepivi. V Sloveniji nimamo niti ene neodvisne študije o varnosti cepiv, za razliko od Italijanov, ki jo imajo. Rezultati so alarmantni.

Verjamem, da se zavedate,  da kot državljanka/državljan Republike Slovenije, spodaj podpisani zelo dobro poznam Ustavo RS in njene določbe. Seznanjen/a sem tudi z delovanjem državnozborskega portala. Vem, da so glasovanja o Zakonih javna. Državljanke in državljani vemo, kdo je določen Zakon podprl ali ne.

Moja podpora vaši stranki bo vezana izključno na vaše spoštovanje temeljnih človekovih pravic, ki veliko pove o vaši moralni drži in (ne)spoštovanju državljank in državljanov.