(Prenos v obliki PDF)

Združenje za naravni razvoj otrok je sopodpisnik Odprtega pisma mednarodnih organizacij Svetovni zdravstveni organizaciji o problemu varnosti cepiv. Vse podpisnike si lahko ogledate TUKAJ.

 

efvv 400x167

Odprto pismo mednarodnih organizacij Svetovni zdravstveni organizaciji o problemu varnosti cepiv

Za Svetovno zdravstveno organizacijo in vse udeležence Globalne mreže laboratorijev za nadzor kakovosti cepiv (Rim, 25. ̶ 27. september 2018).

Za evropski parlament, Evropsko agencijo za zdravila in Evropski direktorat za kakovost zdravil.

Spoštovani člani Svetovne zdravstvene organizacije,

s prispevanjem k znanosti in s prizadevanji za boljše zdravje, je vaša organizacija oplemenitila življenje milijonov ljudi, za kar smo vam hvaležni. Z zagotavljanjem kakovostnejše prehrane, čiste vode, boljših sanitarnih razmer in dostopa do zdravniške oskrbe, sta umrljivost in širjenje nalezljivih boleznih močno upadla. Vaša izjemna komunikacijska kampanja za odkrivanje primerov bolezni in ljudi, ki so bili v stiku z njo, ter njihova osamitev, je končno pripeljala do izbrisa nekoč uničujočih črnih koz.1 To so resnično veliki dosežki, h katerim je treba stremeti tudi v prihodnje. Vendar pa se danes soočamo z novo epidemijo – epidemijo kroničnih bolezni. V Združenih državah Amerike vsaka druga odrasla oseba trpi za kronično boleznijo, vsaka četrta pa jih ima dve ali več.2

Debelost, astma, rak, imunske in avtoimunske bolezni ter nevrološke in razvojne motnje so t.i. »bolezni življenjskega sloga«, ki jih povečini povzročata ali poslabšujeta slaba prehrana in kopičenje toksičnih snovi v telesu. Zdravniki cepijo zdrave osebe, da bi preprečili okužbe, pri tem pa nimamo ocene dolgoročnih vplivov cepiv na imunski sistem in njihove potencialne vloge pri razvoju kroničnih bolezni. Tveganje za slab izid okužbe, pa tudi samega cepljenja, močno variira med posamezniki, masovno cepljenje brez ustreznega razločevanja na ravni posameznika pa je že vodilo k poškodbam, smrtim in drugim nehotenim posledicam. Pred kratkim so neodvisni raziskovalci in laboratoriji odkrili, da so številna cepiva kontaminirana z retrovirusi3 in onesnažena z nanodelci.4 Visoke vsebnosti aluminija, povezane z adjuvansi v cepivih, so našli v možganih avtističnih otrok ali pri ljudeh, ki trpijo za nevrološkimi motnjami, kot je Alzheimerjeva bolezen.5, 6

Na svojem prejšnjem zasedanju ste se zavzemali za manj neodvisnih testiranj, češ da so »odveč«, s čimer ste hoteli pospešiti dobavo izdelkov.7 Nedavno cepljenje z 250.000 pomanjkljivimi cepivi na Kitajskem,8 tragedija kampanje z oralnimi cepivi proti otroški paralizi v Indiji, ki je pustila za sabo 450.000 primerov paraliziranosti in smrti,9 škoda, ki jo je povzročilo cepivo proti mrzlici denga na Filipinih,10 ter poročila o kroničnih bolečinah in paraliziranosti po cepljenju s cepivom proti virusu HPV, ki prihajajo z vseh koncev sveta,11, 12 kažejo na hudo ravnodušnost glede varnosti in učinkovitosti cepiv v tej gonji za čim hitrejše pridobivanje dovoljenj in certifikatov za cepiva.

Če hočemo razvijati standarde in usklajevati najboljše načine dela med nadzornimi organi, je treba ohraniti testiranja v nacionalnih in neodvisnih laboratorijih, saj obstaja možnost prevar in tehničnih tveganj pri skladiščenju ali transportu, zaradi katerih morda ne bi odkrili pristranskih interesov ali prišli do novih dognanj. V svojem poročilu navajate: »Opazili smo, da so cilji mreže skladni s predlogom industrije za testiranja tveganj pri cepivih in za mreženje.«13 Vendar se zdi takšen pristop, povezan z zmanjševanjem zahtev pri testiranju cepiv, ki naj bila »nizko tvegana«, nevarno početje.

Številne zdravstvene oblasti se pritožujejo nad negotovostjo cepiv, kljub temu pa javnosti ne morejo zagotoviti varnostnih podatkov, ki jih zahteva. Milijoni ljudi po svetu so podpisali peticije, s katerimi zahtevajo večjo varnost, transparentnost in neodvisne raziskave, toda tisti, ki sprejemajo odločitve, so raje izbrali hitrejšo pot.

Da bi obnovili izgubljeno zaupanje, vztrajamo, da je treba pred vsakršnim priporočilom ali odobritvijo VSA cepiva, ki jih predkvalificira ali priporoči Svetovna zdravstvena organizacija, vključiti v:

 • izčrpne klinične poskuse, ki jih bodo opravili neodvisno od proizvajalcev cepiv,
 • srednje in dolgoročne študije o učinkovitosti in varnosti, ne zgolj »nekajdnevne« študije,
 • testiranja za rakotvorne lastnosti,
 • testiranja glede plodnosti,
 • testiranja za nosečnost, spontani splav in razvijajoči se zarodek,
 • testiranja za mutagene učinke (spremembe sprožene v DNK),
 • testiranja za učinke na nevrološki sistem in razvoj možganov,
 • preverjanje s pravim inertnim placebom, ki skoraj nikoli ni opravljeno pri cepivih.

Vztrajamo tudi, da bi morala Svetovna zdravstvena organizacija zagotoviti študije o:

 • adjuvansih in konzervansih, kot sta aluminij in živo srebro, ter njihovih biokumulativnih učinkih,
 • drugih uporabljenih toksičnih snoveh, kot so polisorbat, Tween 80, formaldehid idr.,
 • varnosti cepiv in starosti oseb, ki so cepljene,
 • vplivu polnega cepilnega programa na globalno zdravje populacije,
 • primerjavi cepljenih in necepljenih populacij v smislu globalnega zdravja,
 • virusnem prenosu pri ljudeh, ki so pred kratkim prejeli cepivo z živim virusom, denimo virusom ošpic, mumpsa, rdečk, noric in gripe ali oralno cepivo proti otroški paralizi.

Še posebej prosimo, da se temeljito razišče uporaba večvalentih cepiv ter vnos več različnih

cepiv v enem dnevu. Statistični podatki iz Indije kažejo, da se je število smrtnih žrtev v treh dneh po cepljenju s petvalentnim (5 v-enem) cepivom,kot nadomestilo za trivalentno cepivo DTP, podvojilo. Sklepa se, da bodo tovrstne spremembe povzročile med 7.020 in 8.190 smrtnih primerov letno pri dojenčkih v Indiji.14 Nadalje zgleda, da je proizvajalec GSK v zaupnih periodičnih varnostnih poročilih šestvalentnega cepiva proti otroški paralizi Infanrix, predloženih EMA, v svojih poročilih izbrisal več primerov smrti.15

V zvezi s cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam in njegovo povezavo z avtizmom, obstaja na vaši spletni strani v razdelku o avtizmu le ena omenjena referenca, in sicer zastarel francoski članek, ki vsebuje prevode novinarskih trditev, te pa so leta 2012 ovrgli z odločitvijo Vrhovnega sodišča Združenega kraljestva v Angliji. 16, 17 Prav tako je William Thompson, strokovnjak iz CDC, v letu 2014 priznal, da je manipuliral s podatki ključne referenčne študije, vendar se od takrat še vedno niso izvedle nadaljnje preiskave.18 Ker je trenutno v ZDA eden od 36 otrok diagnosticiran z motnjo avtističnega spektra19, je tovrstna raziskava prednostna, prav tako pa tudi neodvisno laboratorijsko testiranje ter novi klinični preizkusi, ki morajo nadomestiti pretok »nezadostnih« statističnih podatkov.

Italijanska parlamentarna komisija je potrdila nujnost te prednostne naloge, ko je pred kratkim objavila podatke o številnih smrtih, avtoimunskih boleznih in raku, ki so se pojavili po večkratnem cepljenju pri vojaškem osebju,in je zahtevala več raziskav in previdnostnih ukrepov. 20 Dolgoročnih učinkov cepiv se še vedno ne proučuje in nedavna revizija klasifikacije »Neželenih stranskih učinkov po cepljenju« (Adverse Events Following Immunisation) ne dopušča natančnega poročanja o primerih smrti ali neželenih učinkih, ki jih proizvajalec predhodno ni navedel.21 Nujno je takojšnje odgovorno ukrepanje zaradi zaskrbljujočega povečanja kroničnih bolezni, imunskih, avtoimunskih in razvojnih motenj po svetu.

Evropski parlament v svoji nedavni resoluciji o previdnosti glede cepljenja zahteva »transparentnost in izjavo o navzkrižju interesov, vključno z raziskovalci, ki delajo za Svetovno zdravstveno organizacijo in Evropsko agencijo za zdravila«. Parlament predlaga, da so »raziskovalci, ki so predmet navzkrižja interesov, izključeni iz ocenjevalnih svetov«; nadalje poziva k »odpravi zaupnosti posvetovanj odbora za ocenjevanje Evropske agencije za zdravila« in predlaga, da »je treba javno objaviti znanstvene in klinične podatke, na katerih temeljijo zaključki odbora, katerega anonimnost je zagotovljena vnaprej«. 22 Vendar pa pod vprašanje postavlja pristranskih poročil. 23

Ko gre za odobritev ali priporočanje novega cepiva, vemo da:

 • študije pred izdajo licenc izvajajo izključno proizvajalci, ki so nato vezani na dobiček. To predstavlja očitno navzkrižje interesov.
 • Študije pred izdajo licenc ne zajamejo in ne morejo zajeti vseh neželenih učinkov, ki se bodo sicer pojavili v praksi.
 • Strokovno pregledane znanstvene publikacije imajo ogromno navzkrižij interesov in večina študij je pristranskih ali napačnih24, 25, 26
 • Postmarketinško spremljanje je izredno pomanjkljivo v vseh državah. Zabeleženih je samo 1 do 10% stranskih učinkov. Obvezna dveletna varnostna poročila o cepivih v ZDA, ki naj bi jih ameriška zdravstvena organizacija US Health & Human Services (HHS) pošiljala kongresu,preprosto nikoli niso bila napisana.27

Financiranje vaše organizacije temelji na pomembnih zasebnih donacijah, kot je na primer GAVI zavezništvo, partnerstvo z bankami in industrijami. Samo dejstvo, da tudi to srečanje financira zasebni vlagatelj, Fundacija Billa in Melinde Gates 28, je zelo vprašljivo. Zaradi tega imanentnega navzkrižja interesov je torej imperativno, da so v odobritev cepiv in cepilnih protokolov vključene neodvisne študije in neodvisni strokovnjaki. V kolikor Svetovna zdravstvena organizacija jamči za varnost cepiva, katerega odobri vnaprej, mora tudi prevzeti odgovornost za stranke učinke po cepljenju.

Spodbujanje obveznega cepljenja celotne populacije s proizvodi, ki se za njihovo splošno varnost in učinkovitost v bistvu zanašajo na podatke proizvajalcev cepiv, je očitna kršitev previdnostnih načel in kot taka postane prisilni medicinski poskus.

Zdravstveno tveganje cepljenja v celoti nosijo posamezniki, zato mora Svetovna zdravstvena organizacija zagotoviti, da je to tveganje minimalno in da je pojasnilna dolžnost opravljena v polnosti.

Da bi ponovno vzpostavili zaupanje javnosti v zdravstvene organe in izboljšali mednarodno javnozdravstveno politiko,prosimo za ukrepe in odgovore, ki ustrezajo našim zahtevam. Zahvaljujemo se častnim članom te skupščine za njihovo pozornost in upamo, da bodo našemu sporočilu odprli svoja srca in um.

Reference:

 1. «The Global Eradication of Polio» Final Report of the Global Commission for the Certification of Smallpox Eradication, Geneva, December 1979, the World Health Organization, 1980.
 2. «About Chronic Disease», Centres for Disease Control and Prevention, 5 September 2018
 3. J. Mikovits & K. Heckenlively «Plague», Skyhorse Publishing, 2014
 4. S. Montanari, A. Gatti «New Control Investigations on Vaccines : Micro- and Nanocontamination», International Journal of Vaccines and Vaccination, Vol. 4 Issue 1, 23 Jan. 2017
 5. C. Exley et al., «Aluminium in Brain Tissue in Autism», Journal of Trace elements in Medical Biology, March 2018, 46 :76-82
 6. C. Exley, «Aluminium and Alzheimer’s Disease: The Science that Describes the Link. Elsevier Science», Amsterdam, The Netherlands. 2001. 441p
 7. Report of the First General Meeting of the WHO-NCL Network for Biologicals, Noida, India, 31 Oct.-2 Nov.2017.
 8. F. Murphy «China Vaccine Scandal : Investigations Begin into Faulty Rabies and DTaP shots» British Medical Journal, 25 Jul. 2018, 2018 ; 362 ;k3244
 9. Rachana Dhiman , Sandeep C. Prakash, V. Sreenivas , Jacob Puliyel. Correlation between Non-Polio Acute Flaccid Paralysis Rates with Pulse Polio Frequency in India Int J Environ res Public Health 2018;15:1755
 10. P. Rana«Initial Philippines Probes Finds Causal Association Between Deaths and Sanofi Dengue Vaccine», Wall Street Journal, 2 Feb. 2018
 11. P. Goetzsche et al. «Complaint filed to EMA over Maladministration Related to the Safety of the HPV Vaccine», Nordic Cochrane
 12. R. Gherardi «Toxic Story», Actes Sud, Oct. 2016
 13. Report of the First General Meeting of the WHO-NCL Network for Biologicals, Noida, India, 31 Oct.-2 Nov.2017, p. 6, section 3.4
 14. J. Puliyel, Jaspreet Kaur, Ashish Puliyel, Visnubhatla Sreenivas «Deaths Reported after Pentavalent Vaccine Compared with Death Reported after Diphtheria‑Tetanus‑Pertussis Vaccine: An Exploratory Analysis.» Med J DY Patil Vidyapeeth 2018;11:99-105. Side Stran 150 a ovd 6 1 1
 15. J. Puliyel, SathyamalaC. «Infanrix hexa and sudden death: a review of the periodic safety update reports submitted to the European Medicines Agency», Indian Journal of Medical Ethics 2018 Jan-Mar;3(1):43-47
 16. High Court Decision of 7 March 2012, between Prof. John Walker-Smith and the General Medical Council, EWHC 503, Case n° CO/7039/2010
 17. V. Sharav «L’Affaire Wakefield : Shades of Dreyfus and BMJ’s Descent Into Tabloid Science», Alliance for Human Research Protection, 2017
 18. Documentary «Vaxxed : from Cover-Up to Catastrophy» April 2016.
 19. B. ZAblotsky et al. «Estimated Prevalence of Children Diagnosed with Developmental Disabilities in the United States, 2014-2106» NCHS Data Brief n°291, November 2017
 20. “Parliamentary Commission of Inquiry into Cases of Death and Severe Illnesses Affecting Italian Personnel Assigned to Military Missions Abroad”, Acts of Parliament, XXII-bisn. 23-bis,Vol. I, II and III , Rapporteur G. P. Scanu, Approved 7 Feb. 2018
 21. Puliyel J, Naik P Revised World Health Organization (WHO)’s causality assessment of adverse events following immunization—a critique https://f1000research.com/articles/7-243/v2
 22. «Vaccine Hesitancy and the drop of Vaccination Rates in Europe», resolution of the European Parliament, 19 April 2018. (2017/2951)
 23. L. Jorgensen, P. Goetzsche, T. Jefferson «The Cochrane HPV vaccine review was incomplete and ignored important evidence of bias» BMJ evidence Based Medicine, July 27th 2018.
 24. P. Goetzsche, «A moral governance crisis : the growing lack of democratic collaboration and scientific pluralism in Cochrane», open letter 14 Sep. 2018, Nordic Cochrane Centre
 25. J. Ioannidis, «Why Most Published Research Findings are False», PLOS medicine, 30 Aug.2005
 26. M. Angell «The Truth about Pharmaceutical Companies. How They Deceive Us and what to do About It», Random House, 2004
 27. «Mandate for Safer Childhood Vaccines», Decision of the US District Court, Southern District New York, Between Informed Consent Action Network and the US Department of Health and Human Services
 28. The Bill & Melinda Gates foundation is one the 5 biggest investors in the world. In August 2018, it had 22,114 million $ in stocks according to gurufocus.com