Aktualno

Poročilo s seminarja

V soboto, 21. septembra zjutraj se nas je v prijetno urejeni dvorani zbralo na desetine staršev. Radovedno smo čakali na začetek. Pričakovali smo znanstvena dejstva o škodljivosti cepiv in konkretne nasvete, kako pomagati otroku, ki so ga cepiva poškodovala. In to smo tudi dobili. Poudariti želim, da mi je zelo veliko pomenilo tudi srečanje podobno mislečih staršev, ki se ukvarjamo s podobnimi izzivi.

Začelo se je z energično ameriško zdravnico dr. Sherri Tenpenny. V Slovenijo je prišla predavat prvič in po aplavzu sodeč gotovo ne zadnjič…

Smo skupnost ljudi, ki verjame v naravne rešitve in si prizadeva za naraven razvoj svojih otrok.

Naš cilj in poslanstvo je zagotoviti otrokom zdravo življenje, staršem pa omogočiti pravico do suverenega odločanja o življenju otroka.

Naš cilj je doseči pravico do naravnega razvoja imunskega sistema. Staršem želimo zagotoviti neodtujljivo pravico do naravnega in tradicionalnega zdravljenja otrok. Podpiramo pridobivanje znanj, ki našim otrokom omogočajo naravni razvoj in razvoj njihovega polnega potenciala.

Prizadevamo si živeti v sožitju z naravo.

Podpiramo trajnostno naravnan razvoj življenjskega okolja, ki bo otrokom omogočil bolj kakovostno življenje, zdravo, naravno pridelano hrano in pravico do naravnih neonesnaženih vodnih virov.

Svoje poslanstvo uresničujemo z ozaveščanjem o problematiki cepiv, z razkrivanjem zgodb s cepivi poškodovanih otrok, s predavanji, z opozarjanjem na nepravilnosti v zdravstvenem sistemu in z drugimi podpornimi akcijami.

NOVINARSKA KONFERENCA

Združenje za naravni razvoj otrok je v okviru Svetovnega tedna cepljenja, ki poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, organiziralo novinarsko konferenco. Na njej so nam govorci odstirali povsem nove vidike znanosti in cepljenja. Sporočilo je jasno: prioriteta vseh, ki se ukvarjajo s to izjemno zahtevno tematiko, morajo biti dovolj varna in učinkovita cepiva.

PRAVNO MNENJE

Predlog novele ZNB je neustaven in posega v številne ustavno zavarovane pravice, natančneje v več kot 10 členov ustave, ki so izjemno pomembni. Sprejem takšnega zakona, brez odprte javne razprave, konkretnih analiz in študij, je smrt demokracije.

JAVNI POZIV IMUNOLOGINJE

Imunologinja dr. Tetyana Obukhanych (z doktoratom iz imunologije in dvema postdoktorskima raziskavama) poziva k strpnosti in dialogu. Pravi, da obstajata dva različna pristopa do zdravja naših otrok, oba znanstveno podprta, legitimna in pravilna z vidika ljudi, ki izbirajo. Siljenje na eno od poti in kriminaliziranje druge neizogibno vodi v hude družbene konflikte, nasilje in razpad demokratičnih načel.

Preslišane zgodbe s cepivi poškodovanih otrok

Alenka Vindiš spoznava in zbira zgodbe otrok, poškodovanih s cepljenjem. Starši so najprej prestrašeni in zaskrbljeni, nato pa žalostni, razočarani in jezni. Zdravniki namreč ne priznavajo, da so njihovega otroka poškodovala cepiva, čeprav so otrokove poškodbe kot stranski učinki navedene v samih navodilih za cepivo.