Starši že leta poročate, da zdravniki neželenih učinkov po cepljenju ne priznavajo, niti jih ne želijo vpisovati v otrokov karton, niti jih ne poročajo v Register neželenih učinkov pridruženih cepljenju. Kljub temu, da je cel spisek neželenih učinkov naveden v navodilu za vsako cepivo.

Starši, obveščamo vas, da je zdravstveno osebje dolžno poročati o domnevnih neželenih učinkih. Če svoje naloge ne opravijo ali je ne želijo opraviti imate možnost in dolžnost, da neželene učinke sporočite sami (tudi to je skladno z Zakonom o zdravilih – 130. člen), primarno pa naj bi to nalogo opravljalo zdravstveno osebje. Pediatri so torej neželene učinke dolžni beležiti po ZAKONU. Če tega ne naredijo, so v prekršku in jih lahko prijavite Zdravstvenemu inšpektoratu.

Po Zakonu o zdravilih (Ur.l. RS, št 17/14) in Pravilniku o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Ur.l. RS, št. 57/14, 27/17) je poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za zdravstvene delavce obvezno. Zdravniki, stomatologi, farmacevti in drugi zdravstveni delavci, ki pri svojem delu ugotovijo kakršnekoli neželene učinke zdravila ali sum nanje, so dolžni čimprej, najpozneje pa v 15 dneh od ugotovitve, o tem poročati.

Spremljanje neželenih učinkov po cepljenju v Sloveniji podpira Register neželenih učinkov (stranskih pojavov) pridruženih cepljenju, ki ga v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Ur. l. RS, št. 65/2000, 47/2015) upravlja NIJZ. V Register neželenih učinkov po cepljenju so podatke dolžni posredovati vsi javno zdravstveni zavodi (JZZ) ter druge pravne in fizične osebe v zdravstveni dejavnosti, ne glede na koncesijo. Po Pravilniku o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju (Ur. l. RS, št. 12/2017) je vsak zdravnik, ki opravlja cepljenje dolžan NIJZ zagotavljati podatke o neželenih učinkih po cepljenju.

Ker Zakon govori o dolžnosti oziroma celo obveznosti poročanja, je zdravstveno osebje, če svoje dolžnosti ne opravlja, v prekršku, ker omenjenega Zakona ne spoštuje. To ste kršenje Zakona ste starši dolžni prijaviti.

Zato smo kot odgovorni in skrbni državljani dolžni o tem obvestiti Inšpektorat za zdravstveno dejavnost in preko obrazca na strani JAZMP oddati poročilo (lahko v elektronski ali pisni obliki)

Kako torej doseči, da imeli v Sloveniji čim bolj realno sliko o količini neželenih učinkov po cepljenju?

 1. Korak: OBISK PEDIATRA
  Ko/če opazite, da je vaš otrok po cepljenju utrpel neželene učinke (številni so zapisani v navodilih za cepiva, ki pa jih verjetno pred cepljenjem niste prejeli), pojdite takoj k pediatru, ga o tem obvestite in zahtevajte, da jih zapiše v otrokov karton ter jih prijavi v Register. Če vas bo pediater ignoriral, zanikal vaša opažanja, vas zasmehoval ali vas prepričeval, da to ni od cepljenja in neželenih učinkov ne bo želel vpisati v karton in jih prijaviti v Register, mirno pojdite domov. Pred tem pa zahtevajte zapis vašega obiska v kartoteko.
 2. Korak: DOPIS PEDIATRU ZARADI NEBELEŽENJA NEŽELENIH UČINKOV
  Pediatru napišite dopis v katerem ga pisno seznanite z neželenimi učinki, ki jih je po cepljenju s tem in tem cepivom utrpel vaš otrok. V dopisu zahtevajte, da ga vložijo v otrokovo kartoteko. Pismo pošljite priporočeno s povratnico.Dopis pošljite na naslov, kjer deluje pediater. Naslovnik je pediater z imenom in priimkom.PDF dokument za dopis pediatru smo pripravili za vas – vpišete le svoje podatke.
  Dobite ga >> TUKAJ
 3. Korak: PRIJAVA NEŽELENIH UČINKOV PO CEPLJENJU
  Če pediater ne prijavi neželenih učinkov po cepljenju, jih lahko prijav starš otroka. Izpolnite in oddajte poročilo na Javni agenciji za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Predlagamo vam oddajo tiskanega obrazca. Obrazec izpolnite in pošljete na JAZMP priporočeno s povratnico.
  Obrazca sta na voljo >> TUKAJ
  Dopis pošljite na naslov: JAZMP-prijava neželenih učinkov, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana
 4. Korak PRIJAVA PEDIATRA ZDRAVSTVENEMU INŠPEKTORATU
  Če vaš pediater ni želel zabeležiti neželenih učinkov po cepljenju vašega otroka, je v prekršku. Izpolnite priložen PDF dokument in ga priporočeno s povratnico pošljite Zdravstvenemu inšpektoratu in vašemu pediatru v vednost. Hvala, ker pomagate pediatre osveščati o njihovih dolžnostih!
  Inšpektorju priložite kopijo Dopisa pediatru (iz 2. koraka) in kopijo Prijave neželenih učinkov na JAZMP (iz 3. koraka)Prijavo pediatra pošljite na naslov: Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 MariborPDF dokument za prijavo pediatra smo pripravili za vas – vpišete le svoje podatke.Dobite ga >> TUKAJ
 5. Korak: VZPOSTAVITEV VZPOREDNEGA REGISTRA
  Prosimo vas, da dokumente iz 3. in 4. koraka pošljete tudi nam. Želimo ustvarjati vzporedni register prijav v izogib kakršnim koli prirejenim evidencam JAZMP-ja in NIJZ-ja.Dokumente prosimo pošljite na naslov: Združenje za naravni razvoj otrok, Smrečnikova ulica 16, 8000 Novo mesto

Prosimo vas, da o tem seznanite vse, ki se morda srečujejo s tovrstno situacijo. Hvala!

Zgoraj opisan postopek je smiseln za nedavno (do 3 mesece nazaj) opažene neželene učinke po cepljenju, pod pogojem, da je vaš obisk, ko ste zahtevali zabeleženje neželenih učinkov, zabeležen v otrokovem kartonu.

Postopek smo opisali kar se da jasno. Če naletite na kakšen dvom ali vprašanje, nas lahko ob delavnikih po 17. uri pokličite na 031 350 333.

Če se sami ne bomo začeli boriti za lastne otroke in njih otroke, kdo se bo?!